Zřícenina v Jívině

Tuto stavbu nechal zbudovat Jan Nepomuk hrabě Mitrovský v letech 1781 - 1789. Měla půdorys kruhové výseče, zdobena freskovou malbou, výklenky pak různými soškami. Dnes je pokládána za umělou zříceninu kaple, ale dá se také předpokládat, že tato stavba připomíná niku, typický prvek osvícenských zahrad a parků. Rovněž mohla být postavena jako romantická kulisa pro výlety panstva ze zámku a jejich hosty u příležitosti slavnostního ukončení lovu zvěře. V okolí byly rozmístěny dřevěné romantické stavby, které se však nedochovaly.

Pravděpodobná původní podoba nebo alespoň inspirace, podle které byla nika v 18. století stavěna:

(zdroj - studie Sadílek Jaroslav, Dolní Rožínka, Horní Rozsíčka: Historický vývoj stavebních památek a osídlení obcí, 2009)