Vytvořeno: středa 16. květen 2018 10:11

Kronika obce z let 1914 - 1938

Textový přepis obecní kroniky z let 1914-1938 (bez obrazových příloh) je ke stažení zde.

Oskenovaná kronika i s obrazovými přílohami je ke stažení zde. (Velikost souboru je cca 58 MB.)