Přeskočit na obsah, Přeskočit na navigaci, Mapa stránek
ALT + 0 Úvodní stránka
ALT + 1 Kontakt na obecní úřad
ALT + 2 Úřední deska obce
ALT + 3 Dokumenty obce
ALT + 4 Informace o obci
ALT + 5 Prohlášení o přístupnosti

ZPRÁVY

ze dne 12. 07. 2024

(pro přečtení celé zprávy na ni klikněte)

ÚŘEDNÍ DESKA OBCE - nově ...
vyvěšeno: Obec Dolní Rožínka - Veřejná vyhláška-veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu obce Dolní Rožínka - Návrh změny č. 1 Územního plánu obce Dolní Rožínka pro veřejné projednání - Závěrečný účet 2023 - Záměr č. 12 a 13/2024 Veřejné projedání návrhu Změny ÚP Blažkov Mikroregion Bystřicko - Návrh závěrečného účtu 2023

ÚŘEDNÍ DESKA OBCE Kraj Vysočina - Veřejná ...
vyhláška SVK Žďársko - Schválený závěrečný účet 2023 - Rozp. opatření 4/2024, 5/2024

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce ...
Dolní Rožínka č. 3/2024, 20. června 2024 1. Novým členem ZO se stal Mgr. Pavel Špaček; 2. ZO stanovilo novému členu ZO výši odměny a způsob výkonu funkce zastupitele (neuvolněný); 3. ZO vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO; 4. ZO vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru;

5. ZO schválilo uzavření smlouvy ...
o dílo s COLAS CZ, výstavba chodníku k lomu, v navrženém znění; 6. ZO stanovilo výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Dolní Rožínka na 300,- Kč za měsíc; 7. ZO stanovilo výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině Základní školy Dolní Rožínka na 100,- Kč za měsíc; 8. ZO schválilo mimořádný členský příspěvek Mikroregionu Bystřicko na akci Bystřicko čte dětem v celkové výši 3 500,- Kč;

9. ZO schválilo rozpočtové opatření ...
Obce Dolní Rožínka č. 4/2024; 10. ZO schválilo uzavření nájemní smlouvy s p. Františkem Hubeným na část pozemku parc. č. 56/74, k.ú. Dolní Rožínka, nezbytné pro realizaci akce „Dolnorožínecká pouť“, v předloženém znění; 11. ZO schválilo na základě záměru obce č. 9/2024 uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 197, k.ú. Dolní Rožínka; 12. ZO schválilo na základě záměru obce č. 9/2024 uzavření nájemní smlouvy na část (25 m2) pozemku parc. č. 153/1, k.ú. Dolní Rožínka;

13. ZO schválilo podání žádosti ...
na SVK Žďársko na přípravu projektové dokumentace a realizaci novostavby vodovodu a kanalizace v lokalitě Za parkem, I. a II. etapu; 14. Zastupitelstvo obce stanovilo maximální kupní cenu za pozemky nutné k realizaci zasíťování a výstavby místních komunikací v lokalitě za parkem – II. etapa ve výši 1 500,- Kč/m2; 15. ZO souhlasí, aby Obec Dolní Rožínka odepsala svoje pohledávky vůči paní Daně Marii Hakenové ve výši 9 840,48,- Kč, uplatněné dne 7. června 2024 u Krajského soudu v Brně, z důvodu finanční neefektivity jejich vymáhání.

Dne 13. 7. 2024 7:00 ...
- 14:00 hod. nepůjde v obecních garážích elektřina.

LETNÍ KINO DOLNÍ ROŽÍNKA 2024 28. ...
06. Ptáci stěhováci, animovaná komedie, USA 05. 07. Bratři, historické drama, ČR 06. 07. Prázdniny s broučkem, rodin. komedie, ČR 12. 07. Sladký život, romantická komedie, ČR Jednotné vstupné 100,- Kč. Areál letního kina je otevřen od 18:00 hod. Každý pátek a sobotu je připraveno tradiční občerstvení, ostatní dny čepujeme pouze pivo.

MUDr. Ondřej Trávníček oznamuje, že ...
ve dnech: 1. 7. - 4. 7. 2024 a 22. 7. - 26. 7. 2024 má dovolenou. Zastupuje MUDr. Aleš Ptáček, poliklinika Bystřice nad Pernštejnem.

Od 25. 3. 2024 do 31. ...
1. 2025 bude probíhat v katastru obce Dolní Rožínka revize katastru nemovitostí. Zaměstnanci katastrálního úřadu budou revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu. V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru a stavem v terénu budou vlastníci nemovitostí zváni k jeho projednání se zástupcem katastrálního úřadu. Upozorňujeme vlastníky nemovitostí na jejich povinnost poskytnout potřebnou součinnost. Více informací na úřední desce obce.

Termíny vydávání povolenek: 27. 7. 2024 ...
10:00 - 12:00 hod., školení pro vydání prvního rybářského lístku

Životní jubileum v červenci 2024 ...
slaví: Křížová Ludmila, Horký František, Valová Marie, Dobiáš František Srdečně blahopřejeme, přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu do dalších let.

Ve čtvrtek 4.července 2024 zemřel ...
ve věku 60 let pan Vít Kovalčík Poslední rozloučení proběhne v sobotu 13. července 2024 v 11:00 hod. ve smuteční síni v Bystřici nad Pernštejnem.

V pondělí 8. července 2024 ...
zemřela ve věku 72 let paní Milada Skoumalová Poslední rozloučení se koná v sobotu 13. července 2024 v 10:00 hodin ve smuteční síni v Bystřici nad Pernštejnem.

R E K L A M ...
A I N Z E R C E

Firma SVITKO Svitavy ...
Stánkový prodej ovoce a zeleniny: Pátek 12. 07. 2024 13:30 - 14:00 hod. Na parkovišti pod průmyslovkou

Firma Kolibřík CSR, zaměstnávající osoby ...
se zdravotním postižením, přijme kolegy na lehkou manuální práci. Možnost zkráceného úvazku a volby pracovní doby. Pro více informací volejte na telefonní číslo 605 530 987.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou hledá ...
zaměstnance na pozici vedoucí sociální pracovník/ce nízkoprahového zařízení pro děti a mládež NADOSAH v Bystřici nad Pernštejnem. Více informací - tel. 733 497 015

Tyto zprávy jsou automaticky generovány z Infokanálu Dolní Rožínka.