Přeskočit na obsah, Přeskočit na navigaci, Mapa stránek
ALT + 0 Úvodní stránka
ALT + 1 Kontakt na obecní úřad
ALT + 2 Úřední deska obce
ALT + 3 Dokumenty obce
ALT + 4 Informace o obci
ALT + 5 Prohlášení o přístupnosti

ZPRÁVY

ze dne 27. 01. 2020

(pro přečtení celé zprávy na ni klikněte)

ÚŘEDNÍ DESKA OBCE - nově ...
vyvěšeno: Exekutorský úřad Brno - Usnesení o nařízení elektronické dražby Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy Krajská veterinární správa - Nařízení Státní veterinární správy Finanční úřad pro Kraj Vysočina - Dražební vyhláška

ZNÁMKY NA POPELNICE Na obecním úřadě ...
jsou k vyzvednutí známky na popelnice o objemu 110 l. Na velké 240 l popelnice se v důsledku chyby dodavatele známky teprve tisknou. Platnost starých známek je do konce února.

PETICE PROTI RUŠENÍ VLAKOVÝCH SPOJENÍ ...
NA TRATI NOVÉ MĚSTO-NEDVĚDICE Podpis petice byl prodloužen do konce ledna 2020 (lze podepsat na obecním úřadě nebo v domě s pečovatelskou službou).

Poplatky za odpad, psa a kabelovou ...
televizi v roce 2020 je možné platit od 1. 2. do 31. 3. 2020 - Hotově v úřední dny na obecním úřadě: pondělí, středa 7:00 - 11:30, 12:00 - 16:00 hod. - Převodem na bankovní účet č. 2526751/0100. Jako variabilní symbol uveďte prosím své číslo popisné.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD: 400,- ...
Kč za osobu POPLATEK ZA PSA: v rodinném domě 40,- Kč (další pes 60,- Kč), v bytě 200,- Kč (další pes 500,- Kč)

Od poplatku za odpad jsou ...
osvobozeni poplatníci: a) každé třetí a další nezaopatřené dítě v domácnosti do 18 let (případně až do 26 let, pokud tyto děti studují); b) kteří dovrší v daném roce 80 let a starší; c) kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně a v obci se prokazatelně nezdržují; d) kteří se dlouhodobě (více jak 9 měsíců) pohybují mimo území České republiky; e) děti pobývající v ústavech péče a dětských domovech, osoby v domovech pro zdravotně postižené, domovech pro seniory (např. Mitrov), domovech se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení.

KABELOVÁ TELEVIZE - MINI NABÍDKA: 500,- ...
Kč KABELOVÁ TELEVIZE - STANDARD NABÍDKA: 1200,- Kč V případě nezaplacení poplatku za televizi do konce března bude přípojka odpojena. Nové zapojení je zpoplatněno.

Dům s pečovatelskou službou - TV ...
nabídka Od letošního roku si mohou nájemníci domu s pečovatelskou službou vybrat, jakou TV nabídku budou přijímat - zda Mini za 500,- Kč ročně nebo Standard za 1200,- Kč ročně. Nabídka Standard obsahuje navíc programy Animal Planet, CS Film, Discovery, Disney Channel, Eurosport CZ, Sport 1, TLC, Viasat History, Viasat Explorer a Nova Sport 1.

POZOR! Výskyt ptačí chřipky! V malochovu ...
drůbeže v obci Štěpánov nad Svratkou bylo nalezeno ohnisko aviární influenzy, tzv. ptačí chřipky. V obci Dolní Rožínka platí mimořádná opatření pro všechny chovatele drůbeže a jiného ptactva. Platí zákaz přemisťování drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec bez souhlasu krajské veterinární správy. Platí zákaz pohybu drůbeže, kuřic, jednodenních kuřat a vajec do

hospodářství, jatek, balíren nebo podniků ...
na výrobu vaječných výrobků. Platí zákaz výstav, přehlídek nebo soutěží ptactva. Platí zákaz rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez souhlasu krajské veterinární správy. Základním preventivním opatřením je zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky, především zabránění kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků. Zvýšený úhyn drůbeže a jiných ptáků

chovaných v domácnostech i ostatních ...
volně žijících ptáků je třeba hlásit na krajskou veterinární správu. Celé znění Nařízení státní veterinární správy je dostupné na úřední desce nebo na obecním úřadě. Dle nařízení veterinární správy je nutné nahlásit do 22. 1. 2020 všechny komerční chovatele drůbeže - kdo chováte drůbež a jiné ptactvo za účelem prodeje, hlaste se prosím na obecním úřadě.

Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek ...
k lovu na revíry MRS, z. s. pro rok 2020 1/ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY z toho zůstává (podíl) Členská: 1250,- Kč PS 1035,- Kč - MRS 215,- Kč Členská udržovací: 450,- Kč PS 235,- Kč - MRS 215,- Kč Mládež do 15 r.: 200,- Kč PS: 70,- Kč - MRS 130,- Kč Zápisné: dospělí a mládež 16 - 18 let 1000,- Kč Pokud člen neuhradí členský příspěvek do konce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné (neplatí mládež do 15 let).

2/ CENY POVOLENEK PRO "ČLENY" ...
(pro členy MRS a ČRS) Druh povolenky MP MP rep. P P rep. Roční 950,- 3550,- 1000,- 3700,- Poloviční 500,- x 500,- x Měsíční 650,- x 650,- x Týdenní 400,- x 400,- x Denní 150,- x 150,- x Mládež 300,- x 300,- x Pobočný spolek může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z finančních prostředků PS. Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16-18 let a studenty do 26 let dle ročníku narození.

3/ CENY POVOLENEK PRO "NEČLENY" ...
(pro nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky): Druh povolenky MP P Roční 5000,- 6000,- Měsíční 3000,- 4000,- Týdenní 1000,- 1500,- Denní 400,- 600,- Tyto ceny byly stanoveny na základě rozhodnutí Svazového výboru MRS, z.s. ze dne 20. 6. 2019 a 19. 9. 2019.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE MRS, z. s., ...
p. s. DOLNÍ ROŽÍNKA se koná v NEDĚLI 23. 2. 2020 v 9.00 hodin v KULTURNÍM DOMĚ. Termíny výdeje povolenek: sobota 29. 2. a sobota 7. 3. 2020 vždy od 10 do 12 hodin

Životní jubileum v lednu 2020 ...
slaví Havelková Růžena, Škultéty Štefan Srdečně blahopřejeme, přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu do dalších let.

Celá Česká republika přechází na nový ...
standard pozemního vysílání DVB-T2. Mluví se o tom v rádiu i v televizi a týká se to i obecní kabelové televize. Do jara roku 2020 postupně celá země přejde na tento nový televizní standard. DVB-T2 programy již nyní naladíte, jsou ve vysílání. Kdo má novější televizor, již nyní je může bez potíží sledovat. V názvu mají označení T2, např. ČT1 HD T2, Šlágr TV T2 apod. POKUD JE NA SVÝCH TELEVIZORECH NEVIDÍTE ANI NENALADÍTE, JE TŘEBA, ABYSTE SI KOUPILI NOVOU TELEVIZI NEBO SET-TOP-BOX.

V DVB-T2 nyní naladíte: - 23. kanál ...
(490 MHz) – Přechodová síť 13 – programy Nova, Nova Cinema, Nova Action, Nova Gold, Nova 2, Prima Comedy, Joj Family, TV Rebel, TV Relax, Polar, regionální televize - 26. kanál (514 MHz) – Přechodová síť 11 – programy ČT1 HD, ČT2 HD, ČT24 HD, ČT Sport HD, ČT:D/Art HD, rozhlasové stanice - 28. kanál (530 MHz) – Přechodová síť 12 – programy Nova, Nova Cinema, Prima Love, Prima Zoom, Prima Max, Prima, Prima Cool, Prima Krimi, Óčko, Óčko Star, Šlágr 1, Šlágr 2, Barrandov+, Kino Barrandov, TV Barrandov, Barrandov Krimi, Barrandov News, Noe TV

UPOZORNĚNÍ V poslední době dochází k rušení ...
příjmu signálu DVB-T multiplexů 1, 2 a 3 z vysílače Jihlava - Javořice. Rušení se projevuje kostečkováním i úplnými výpadky TV signálu v jakoukoliv denní či noční dobu a nelze je opravit. Jako dočasnou náhradu za tyto rušené DVB-T multiplexy z Jihlavy je možné naladit programy přijímané z vysílače Brno - Kojál: - na 29. kanálu (538 MHz) programy multiplexu 1: ČT1 JM, ČT2, ČT24, ČT Sport, ČT:D/Art

- na 40. kanálu (626 MHz) ...
programy multiplexu 2: Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, Barrandov TV Vysílač Brno - Kojál ukončí vysílání těchto DVB-T multiplexů 30. 3. 2020. Až do úplného dokončení přechodu ČR na nový televizní standard DVB-T2 lze očekávat podobné rušení či výpadky příjmu signálu, které nemůžeme ovlivnit. Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Tyto zprávy jsou automaticky generovány z Infokanálu Dolní Rožínka.