ZPRÁVY

ze dne 14. 03. 2019

(pro přečtení celé zprávy na ni klikněte)

ÚŘEDNÍ DESKA OBCE - nově ...
vyvěšeno: Krajský úřad Kraje Vysočina - Pozvánka na zasedání ZK 02/2019 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko - Pozvánka na VH, Návrh rozpočtu na rok 2019 Exekutorský úřad Olomouc - Dražební vyhláška

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ...
Dolní Rožínka konaného dne 7. 3. 2019 v 18.00 hod. Zastupitelstvo bere na vědomí: 1. kontrolu usnesení minulého zasedání ZO Zastupitelstvo schvaluje: 1. přihlášení do elektronické dražby objektu čp. 74, limit podání 1 500 000,- Kč 2. rozpočtové opatření č. 2/2019

V sobotu 16. 3. v 9:00 ...
hod. na parkovišti u obchodu bude MVDr. Bureš očkovat psy. Ceny: vzteklina/2roky 350,- vícekombinace/1rok 400,-

POPLATKY ZA ODPAD, PSA A KABELOVOU ...
TELEVIZI je možné platit do 31. 3. 2019: - hotově v úřední dny na OÚ - převodem na bankovní účet č. 2526751/0100, jako variabilní symbol uveďte prosím číslo popisné.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD: 400,- ...
Kč za osobu POPLATEK ZA PSA: v rodinném domě 40,- Kč (další pes 60,- Kč), v bytě 200,- Kč (další pes 500,- Kč) KABELOVÁ TELEVIZE: MINI NABÍDKA 500,- Kč STANDARD NABÍDKA 1200,- Kč

Od poplatku za odpad jsou ...
osvobozeni poplatníci: a) každé třetí a další nezaopatřené dítě v domácnosti do 18 let (případně až do 26 let, pokud tyto děti studují); b) kteří dovrší v daném roce 80 let a starší; c) kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně a v obci se prokazatelně nezdržují; d) kteří se dlouhodobě (více jak 9 měsíců) pohybují mimo území České republiky; e) děti pobývající v ústavech péče a dětských domovech, osoby v domovech pro zdravotně postižené, domovech pro seniory (např. Mitrov), domovech se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení.

MUDr. Kroupová, dětská lékařka ordinuje na zdravotním ...
středisku každou středu od 8 do 11 hodin. Telefon - Bystřice: 566 688 260, Telefon - Rožínka: 565 399 010


Pozvánka na slavnostní vernisáž fotografií Milana ...
Šustra RUCE - PŘÍBĚH ŽIVOTA Domov pro seniory Mitrov 27. března 2019 od 14.00 hodin v jídelně na zámku. 14.00 - zahájení, 14.20 - hudební vystoupení, 14.40 - pohybové vystoupení

Moravský rybářský svaz z. s. POBOČNÝ ...
SPOLEK DOLNÍ ROŽÍNKA

VÝDEJ POVOLENEK: 9. 3. a 16. ...
3. 2019 od 10 do 12 hodin v domečku. ŠKOLENÍ NOVÝCH ČLENŮ: 16. 3. 2019 od 11 hodin v domečku. !!! Odevzdání řádně vyplněných záznamů o docházkách k vodě a přehledy o úlovcích včetně sumářů do 15 dnů po skončení platnosti povolenky - pro každou vydanou povolenku.

Životní jubileum v březnu 2019 ...
slaví Šebková Ivona, Čechová Pavla, Dolíhalová Ludmila, Drbalová Marie Prášková Věra, Hanáková Josefa, Křížová Zdenka, Messenská Jarmila, Tureček Zdeněk, Starýchfojtů Marie Srdečně blahopřejeme, přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu do dalších let.

Na autobusovém nádraží se našly ...
klíče od auta. K vyzvednutí na OÚ.

PRODEJNA BÝVALÁ BRNĚNKA NOVĚ OTEVŘENO 6.30 - 18.00 ...
KAŽDÝ DEN POTRAVINY, DROGERIE, DOMÁCÍ POTŘEBY, TEXTIL

Tyto zprávy jsou automaticky generovány z Infokanálu Dolní Rožínka.