Templ

Na severovýchodním okraji obce Dolní Rožínka byl hr. Janem Nepomukem Mitrovským zřízen lesopark Templ s egyptským obeliskem, symbolem vědy a společenství, potůčkem s umělými kaskádami a pohřební kaplí /chrámkem osvícenství/. Současná podoba kaple s osmi sloupy s egyptskými hlavicemi pochází pravděpodobně až z poloviny 19. století.