Přeskočit na obsah, Přeskočit na navigaci, Mapa stránek
ALT + 0 Úvodní stránka
ALT + 1 Kontakt na obecní úřad
ALT + 2 Úřední deska obce
ALT + 3 Dokumenty obce
ALT + 4 Informace o obci
ALT + 5 Prohlášení o přístupnosti

Půjčovní doba

Úterý

12,30 - 15,00

Čtvrtek

14,00 - 16,00

 

Místní knihovna v Dolní Rožínce vlastní 5857 titulů, z toho 905 dětských, 1011 naučných knih, a má 51 aktivních čtenářů nejen z obce, ale i z širšího okolí. Všechny knihy jsou vybaveny čárovými kódy.
Základ knihovního fondu přebrala obec v roce 1994 od uranových dolů, část z fondu bystřické knihovny a vlastními nákupy postupně rozšířila do dnešní podoby. Knihovna se dvakrát stěhovala, než získala v roce 2002 definitivní stanoviště v největší místnosti staré školy adaptované na obecní úřad.
Knihovna se pochopitelně neobejde bez vlídného zacházení ze strany zastupitelstva obce, které si je vědomo, že zvyšuje kulturní úroveň obce, i toho, že jen pravidelný nákup knih dokáže udržet knihovnu živou. Výrazné oživení přináší i meziknihovní výpůjčky žďárské knihovny M. J. Sychry.

Ceník služeb

Registrace čtenáře zdarma

 

Sankce za porušení knihovního řádu

1. upomínka 20,- Kč
2. upomínka 30,- Kč
3. upomínka 50,- Kč
poplatek za ztrátu knihy 40,- Kč + cena ztracené knihy

.