Půjčovní doba

Úterý

12,30 - 15,00

Čtvrtek

14,00 - 16,00

 

Místní knihovna v Dolní Rožínce vlastní 5857 titulů, z toho 905 dětských, 1011 naučných knih, a má 51 aktivních čtenářů nejen z obce, ale i z širšího okolí.
Základ knihovního fondu přebrala obec v roce 1994 od uranových dolů, část z fondu bystřické knihovny a vlastními nákupy postupně rozšířila do dnešní podoby. Knihovna se dvakrát stěhovala, než získala v roce 2002 definitivní stanoviště v největší místnosti staré školy adaptované na obecní úřad.
Je vybavena počítačem s vlastním evidenčním programem s podporou čarových kódů a dvěma počítači se systémem Linux s přístupem na internet, které jsou zapojeny do obecní sítě. Nejtěžší chvíle nastaly v knihovně při přechodu na evidenci čarovými kódy. Pomáhali pracovníci obecního úřadu i mladí čtenáři. Námaha ovšem přinesla svoje ovoce, dnes je evidenční práce na úplně jiné úrovni.
Knihovna se pochopitelně neobejde bez vlídného zacházení ze strany zastupitelstva obce, které si je vědomo, že zvyšuje kulturní úroveň obce, i toho, že jen pravidelný nákup knih dokáže udržet knihovnu živou. Výrazné oživení přináší i meziknihovní výpůjčky žďárské knihovny M. J. Sychry.

Ceník služeb

Registrace čtenáře zdarma
Přístup na internet první čtvrthodina zdarma, dále 1,- Kč za minutu

 

Sankce za porušení knihovního řádu

1. upomínka 20,- Kč
2. upomínka 30,- Kč
3. upomínka 50,- Kč
poplatek za ztrátu knihy 40,- Kč + cena ztracené knihy
.