logoczechpoint.jpg

Czech POINT je projekt, který prostřednictvím jednotného přístupového místa získává a ověřuje data z veřejných i neveřejných informačních systémů.

V současné době lze přes Czech POINT pořídit např. výpis z Rejstříku trestů, Živnostenského rejstříku nebo z Katastru nemovitostí, založit si datovou schránku, konvertovat dokument apod. Více podrobností naleznete na http://www.czechpoint.cz.

V obci byla zřízena dvě pracoviště vybavená přístupem k Czech POINTu, jedno je v budově obecního úřadu a druhé v budově matriky.

 

Ceny za pořízení ověřeného výpisu:

Rejstřík trestů   ...................  100,- Kč

Ostatní             ...................  100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou následující