Přeskočit na obsah, Přeskočit na navigaci, Mapa stránek
ALT + 0 Úvodní stránka
ALT + 1 Kontakt na obecní úřad
ALT + 2 Úřední deska obce
ALT + 3 Dokumenty obce
ALT + 4 Informace o obci
ALT + 5 Prohlášení o přístupnosti

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 

1. Název

 • Obec Dolní Rožínka

2. Důvod a způsob založení

 • Obec vznikla ke dni 24.11.1990 jakožto územní samosprávná jednotka s právní subjektivitou, a to na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), který byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Obec je právnická osoba.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • 4.1. Poštovní adresa
  • Obec Dolní Rožínka
  • Dolní Rožínka 3
  • 592 51  Dolní Rožínka
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  • Dolní Rožínka 3
  • 592 51 Dolní Rožínka
 • 4.3 Úřední hodiny
  • Pondělí: 7:00 - 11:30, 12:00 - 16:00
  • Středa: 7:00 - 11:30, 12:00 - 16:00
 • 4.4 Telefonní čísla
  • 566 567 133 (obecní úřad)
  • 702 087 347 (matrika, knihovna)
  • 607 968 334 (účetní)
  • 724 181 903 (starosta)
 • 4.5 Čísla faxu
  • Obec nemá fax.
 • 4.6 Adresa internetové stránky
  • www.dolni-rozinka.cz
 • 4.7 Adresa e-podatelny
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • 4.8 Další elektronické adresy
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • 4.9 Identifikátor datové schránky
  • ikkb3wy

5. Případné platby lze poukázat na účet číslo 2526751/0100 KB a.s. Platby v hotovosti lze uhradit v účtárně obecního úřadu v úředních hodinách.

6. IČ: 00294233

7. DIČ: CZ00294233

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

 • Písemné žádosti o informace lze podat na výše uvedených kontaktech.

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Návrh, stížnost, žádost, podnět a další podání lze podat písemně na výše uvedených kontaktech, písemně nebo ústně na podatelně obecního úřadu v úředních hodinách.

11. Opravné prostředky

 • Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným OÚ Dolní Rožínka se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání. Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu).
 • Odvolání lze podat stejným způsobem jako příjem žádostí a dalších podání jak je uvedeno v bodě 10.

12. Formuláře

 • Formuláře, kterými se lze obracet na obec, jsou k dispozici zde.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací zde

14. Předpisy

 • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
  • Úplné znění právních předpisů je dostupné zde.
 • 14.2 Vydané právní předpisy
  • Právní předpisy obce jsou dostupné na stránkách obce zde nebo jsou k nahlédnutí v úřadovně obecního úřadu.

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  • Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím.
 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
  • Žádná usnesení nebyla přijata.

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzory licenčních smluv - žádné
 • 16.2 Výhradní licence  - žádné

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.