Přeskočit na obsah, Přeskočit na navigaci, Mapa stránek

Vytvořeno: pondělí 17. prosinec 2018 12:54

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003872

46. výzva - Infrastruktura základních škol

Příjemce dotace: OBEC DOLNÍ ROŽÍNKA

Cílem projektu je obnova, modernizace a zajištění vybavenosti stávajících a nově vytvořených odborných učeben a souvisejících prostor v Základní škole a Mateřské škole Dolní Rožínka. Zásadními změnami, ke kterým realizací projektu dojde, bude vytvoření nových a plnohodnotně vybavených odborných učeben pro výuku žáků základní školy. Účelem těchto aktivit je zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v klíčových kompetencích, konkrétně v oblasti přírodních věd, komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi. Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích bude mít vliv na budoucí uplatnění žáků školy na trhu práce.

Projekt „Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích v ZŠ Dolní Rožínka“ je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného operačního programu. 

Zobrazeno: 162