Přeskočit na obsah, Přeskočit na navigaci, Mapa stránek
ALT + 0 Úvodní stránka
ALT + 1 Kontakt na obecní úřad
ALT + 2 Úřední deska obce
ALT + 3 Dokumenty obce
ALT + 4 Informace o obci
ALT + 5 Prohlášení o přístupnosti

Vytvořeno: pondělí 17. prosinec 2018

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003872

46. výzva - Infrastruktura základních škol

Příjemce dotace: OBEC DOLNÍ ROŽÍNKA

Cílem projektu je obnova, modernizace a zajištění vybavenosti stávajících a nově vytvořených odborných učeben a souvisejících prostor v Základní škole a Mateřské škole Dolní Rožínka. Zásadními změnami, ke kterým realizací projektu dojde, bude vytvoření nových a plnohodnotně vybavených odborných učeben pro výuku žáků základní školy. Účelem těchto aktivit je zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v klíčových kompetencích, konkrétně v oblasti přírodních věd, komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi. Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích bude mít vliv na budoucí uplatnění žáků školy na trhu práce.

Projekt „Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích v ZŠ Dolní Rožínka“ je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného operačního programu. 

 

Celkové náklady projektu: 9.143.791,45 Kč

Výše příspěvku z EU: 6.325.687,17 Kč

Výše příspěvku ze státního rozpočtu: 372.099,24 Kč

Z rozpočtu obce: 2.446.005,04 Kč

Zobrazení: 1449