Přeskočit na obsah, Přeskočit na navigaci, Mapa stránek
ALT + 0 Úvodní stránka
ALT + 1 Kontakt na obecní úřad
ALT + 2 Úřední deska obce
ALT + 3 Dokumenty obce
ALT + 4 Informace o obci
ALT + 5 Prohlášení o přístupnosti

Kontakt:

Dolní Rožínka 3, 592 51 Dolní Rožínka

Telefon: 566 567 133

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Na zdejší matrice lze vyřídit:

 

VYDÁNÍ MATRIČNÍCH DOKLADŮ

Rodný list - vystaví matriční úřad do 30 dnů od narození dítěte. Vždy je nutné obrátit se na matriční úřad dle místa narození dítěte (u nás obvykle matriční úřad Nové Město na Moravě).

Oddací list - vystaví matriční úřad do 30 dnů od sňatku. Oddací list si vyzvedne jeden z novomanželů nebo bude zaslán do vlastních rukou.

Úmrtní list - vystaví matriční úřad na základě "Listu o prohlídce zemřelého", který obdrží dle místa úmrtí od lékaře nebo od lékařského zařízení. Matriční úřad vydá úmrtní list po předložení osobních dokladů zemřelého.

 

VYDÁNÍ DRUHOPISŮ

V případě ztráty rodného, oddacího nebo úmrtního listu se může občan obrátit na matriční úřad, který původní prvopis vydal. K vydání druhopisu je nutný občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující oprávněnost žadatele nebo jeho rodinnou příslušnost. Poplatek za vydání druhopisu: 300,- Kč.

 

NAHLÍŽENÍ DO MATRIČNÍCH KNIH A SBÍREK LISTIN

Nahlížení do knih je možné pouze po předchozí domluvě na výše uvedených kontaktech.

 

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

Manželství lze na území ČR uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku.

V případě církevního sňatku je nutné se dostavit předem na příslušný matriční úřad, který vydá osvědčení o splnění podmínek k uzavření manželství. Osvědčení má platnost 6 měsíců od data vydání a poplatek za jeho vydání činí 500,- Kč.

Doklady potřebné k uzavření manželství: občanský průkaz, rodný list, popř. doklady o zániku předchozího manželství (pravomocný rozsudek o rozvodu, úmrtní list), v případě cizinců vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, popř. potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR (mimo EU).

Pokud jeden ze snoubenců nemluví česky, popř. jsou snoubenci němí či neslyšící, je nutné, aby se jejich prohlášení o uzavření manželství účastnil tlumočník.

Občanský sňatek probíhá na místě určeném pro konání slavnostních obřadů a v den stanovený radou obce. V Dolní Rožínce je to obřadní síň v kulturním domě, den stanovený pro oddávání je sobota. V případě, že chtějí snoubenci uzavřít sňatek na jiném místě nebo v jiném dni, musí proběhnout správní řízení. Poplatek za změnu místa nebo času obřadu: 3.000,- Kč. Pokud se navíc obřad koná v nematriční obci, činí dodatečný poplatek za přítomnost matrikáře 1.000,- Kč.

 

ZMĚNA JMÉNA A PŘÍJMENÍ

O změnu jména či příjmení se žádá na matričním úřadu podle místa trvalého pobytu.

Poplatek za změnu hanlivého, zkomoleného příjmení nebo za změnu na dřívější či rodné příjmení: 100,- Kč.

Poplatek za změnu jména či příjmení v ostatních případech: 3.000,- Kč.

Změna příjmení po rozvodu na své původní příjmení v termínu do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu je zdarma.

 

URČENÍ OTCOVSTVÍ

Určení otcovství se provádí k nenarozenému i narozenému dítěti sepsáním souhlasného prohlášení o určení otcovství s rodiči, kteří dosáhli 18 let věku a jsou plně svéprávní. U mladších rodičů je k sepsání prohlášení o určení otcovství příslušný pouze soud. Určení otcovství lze sepsat na kterémkoliv matričním úřadu, nutná je přítomnost obou rodičů. Pokud je rodič neslyšící, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná přítomnost tlumočníka. V tomto případě si rodiče dítěte zajišťují tlumočníka sami na své náklady.

K určení otcovství je nutné předložit občanské průkazy, rodné listy obou rodičů, těhotenský průkaz v případě nenarozeného dítěte, rodný list v případě narozeného dítěte.

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Slavnostní uvítání nových občánků se koná v obřadní síni v kulturním domě 1-2× do roka dle domluvy s rodiči. Příspěvek od obce na nového občánka je 5.000,- Kč.