Přeskočit na obsah, Přeskočit na navigaci, Mapa stránek
ALT + 0 Úvodní stránka
ALT + 1 Kontakt na obecní úřad
ALT + 2 Úřední deska obce
ALT + 3 Dokumenty obce
ALT + 4 Informace o obci
ALT + 5 Prohlášení o přístupnosti

OVĚŘOVÁNÍ LISTIN A PODPISŮ

Vidimace a legalizace je prováděna na základě zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování). Vidimace a legalizace se provádí na obecním úřadě, na jiném místě jen z vážných důvodů.

 

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se shoduje s předloženou listinou.

Nelze vidimovat občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenskou knížku, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek, vkladní knížku, šek, směnku nebo jinný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rys nebo technickou kresbu. Nelze vidimovat cizojazyčné listiny, pokud jim ověřující osoba nerozumí. Nelze vidimovat listiny opatřené plastickým textem nebo otiskem plastického razítka. Nelze vidimovat ani listiny, ve kterých jsou provedeny změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost, nebo u kterých nelze určit, zda se jedná o prvopis, např. již ověřená vidimovaná listina, listina, která je výstupem z autorizované konverze, opis nebo kopie.

Poplatek za vidimaci každé strany vidimované listiny: 30,- Kč.

 

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. K legalizaci je nutné předložit průkaz totožnosti.

Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů.

Poplatek za legalizaci podpisu na listině: 50,- Kč.