Přeskočit na obsah, Přeskočit na navigaci, Mapa stránek
ALT + 0 Úvodní stránka
ALT + 1 Kontakt na obecní úřad
ALT + 2 Úřední deska obce
ALT + 3 Dokumenty obce
ALT + 4 Informace o obci
ALT + 5 Prohlášení o přístupnosti

Registr obyvatel se řídí zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

PŘIHLÁŠENÍ K trvaléMU pobytu

Při změně trvalého pobytu občan předkládá občanský průkaz a doklad opravňující užívat dům nebo byt, kam se chce přihlásit k trvalému pobytu. Písemné potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu přímo před zaměstnancem ohlašovny. Poplatek za změnu trvalého pobytu: 50,- Kč.

 

Zrušení trvalého pobytu

Návrh na zrušení trvalého pobytu podává vlastník domu nebo bytu, nebo osoba oprávněná užívat dům nebo byt. Poplatek za každou osobu, které se zrušení trvalého pobytu týká, je: 100,- Kč.

 

Nahlášení adresy pro doručování

Nahlášení nové adresy pro doručování je možné vyřídit v ohlašovně podle místa trvalého bydliště. Změna adresy pro doručování je zdarma.

 

Poskytnutí údajů z informačního systému

Jedná se o údaje týkající se místa bydliště, rodného čísla apod. osoby žadatele. Žádat může obyvatel starší 15ti let, u osob mladších 15ti let jejich zákonný zástupce, případně zmocněnec. Poplatek za poskytnutí údaje z informačního systému: 50,- Kč.