Přeskočit na obsah, Přeskočit na navigaci, Mapa stránek
ALT + 0 Úvodní stránka
ALT + 1 Kontakt na obecní úřad
ALT + 2 Úřední deska obce
ALT + 3 Dokumenty obce
ALT + 4 Informace o obci
ALT + 5 Prohlášení o přístupnosti

Hasičský záchranný sbor ČR - Bezpečnostní desatero

Vytvořeno: pondělí 26. srpen 2019

Každý rok dochází v domácnostech po celé ČR k více než tisícovce požárů, při kterých umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. Smyslem a účelem této informační kampaně je zacílit na konkrétní problém, který souvisí s bydlením, ve snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku.

1) ČTĚTE NÁVODY

- Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce.

2) HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

- Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

3) POZOR NA CIGARETY

- Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

4) KONTROLA KOMÍNŮ

- Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

5) TOPTE, JAK SE MÁ

- Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

6) POUČTE SVÉ DĚTI

- Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim nebezpečí vzniku požáru.

7) VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

- Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími spreji a přenosnými hasicími přístroji.

8) UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

9) KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

- Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

10) UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

- V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

 

Bezpečnostní desatero k dispozici zde.

Zobrazení: 533