Obnova rybníka v Jívině

Vytvořeno: středa 12. červenec 2017 12:33

V červnu letošního roku byla dokončena obnova zaniklého rybníka v lese Jívina mezi Dolní Rožínkou a Horní Rozsíčkou. Byla zrekonstruována historická hráz, obnovena průtočná nádrž s mokřadními okrajovými partiemi. Obnova rybníka má zvýšit retenční schopnosti místní krajiny, zpomalit odtok povrchové vody.

 

Název akce: "Obnova retenční nádrže Jívina"

Investoři akce: Ministerstvo zemědělství a Obec Dolní Rožínka

Celková cena: 1.921.171,- Kč

Výše dotace od Ministerstva zemědělství: 1.536.000,- Kč

Dotační program: Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

Zhotovitel díla: AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky

Realizace díla: 2016 - 2017

 

Zobrazeno: 532