Přeskočit na obsah, Přeskočit na navigaci, Mapa stránek
ALT + 0 Úvodní stránka
ALT + 1 Kontakt na obecní úřad
ALT + 2 Úřední deska obce
ALT + 3 Dokumenty obce
ALT + 4 Informace o obci
ALT + 5 Prohlášení o přístupnosti

Třídění odpadu v obci

Vytvořeno: úterý 11. duben 2017

V obci můžete třídit všechny druhy odpadu

 

Kontejnery na tříděný odpad jsou určené pouze pro občany. Firmy a živnostníci neplatí obci poplatky za odpad, mají své vlastní smlouvy s TS města, Bystřice n.P., a s nimi si také domlouvají svoz všech odpadů.

 

PLASTY  Kontejnery na plasty před průmyslovou prodejnou jsou určeny pro mimořádné ukládání odpadu a pro sezónní návštěvníky obce. Sběr plastů v obci je zajištěn svozem žlutých plastových pytlů od domů. Žluté pytle jsou ZDARMA k dispozici na OÚ a svoz probíhá každé pondělí.

Z důvodu co největšího využití objemu pytlů a kontejnerů je nutné plastový odpad před vhozením zmáčknout/sešlápnout a zašroubovat (PET láhve, nápojové krabice) nebo poskládat, zmáčknout a převázat (fólie).

 

PAPÍR  Také do papírových kontejnerů je třeba ukládat papírový odpad složený/sešlápnutý (kartony, krabice), případně převázaný.

 

SKLO Barevné sklo se vhazuje do zeleného kontejneru, čiré sklo do bílého kontejneru. Tabulkové sklo z oken nebo dveří patří do zeleného kontejneru.

Různě upravená skla (zrcadla, autoskla, drátované sklo atp.) nepatří do kontejneru, musí se odevzdat na sběrném dvoře.

 

BIOODPAD Ke sběru bioodpadu slouží svozová místa. Na sběrných stanovištích pro svoz biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádek je nutné dodržovat následující pravidla:

- Ukládejte zvlášť dřeviny a větve, které se následně štěpkují, a zvlášť trávu, zeleninu, listí atp. Vše co nejvíce očištěné od hlíny, protože hlína se do kompostu nesmí ukládat.

- Neukládejte na stanovištích výrobky ze dřeva, např. desky, trámky, kolíky, tyčky, bedýnky atd. A už vůbec nevyhazujte cokoliv, co má na sobě plast, sklo, papír nebo kov.

- Neukládejte na stanovištích staré hadry, provazy, kameny ani cihly. Nic z toho nelze zpracovat v kompostu.

 

DROBNÝ KOVOVÝ ODPAD Před průmyslovou prodejnou a za parkem je i kontejner na drobný kovový odpad. Vyhození kovu můžete provést prostřednictvím sběrného dvora, kde dostanete za kovový šrot peníze. Do drobného kovového odpadu nepatří obaly (platíčka) od léků. Ty se vyhazují do směsného komunálního odpadu. Nepatří sem ani plechovky od barev a jiných nebezpečných látek.

 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD Starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, elektrotechniku, drobný stavební odpad aj. můžete odvézt na sběrný dvůr. Pokud provádíte rekonstrukci domu či bytu, zařiďte si přistavení velkoobjemového kontejneru.

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD Barvy, lepidla, rozpouštědla, vyjeté oleje, pesticidy, léky a další domácí chemikálie atp. patří do sběrného dvora.

 

VYSLOUŽILÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ A BATERIE Staré a nefunkční spotřebiče podléhají tzv. „zpětnému odběru“. Pokud je obchodník v prodejně nechce vzít zpět, nemá zřízené místo zpětného odběru, patří do sběrného dvora.

Na sběr běžných baterií z domácností slouží zelené krabice na obecním úřadě, v prodejně průmyslového zboží nebo v domě s pečovatelskou službou. 

 

Chraňme si své životní prostředí!!!

 Třídění odpadu

 

Zobrazení: 985