Kompostárna

Vytvořeno: pondělí 25. srpen 2014 15:00

V roce 2013 a 2014 proběhla na Rožínce výstavba kompostárny malého rozsahu na zpracování biologicky rozložitelného odpadu.

Na její uskutečnění žádala obec o dvě dotace, na pořízení traktoru s překopávačem a na pořízení multicaru s kontejnery na svoz bioodpadu.

Kompostárna je pouze místní, není určená pro svoz bioodpadu z okolních obcí.

Bioodpad (posekanou trávu, listí, dřevní štěpky apod.) lze do kompostárny uložit po předchozí domluvě.

 

 

.

Zobrazeno: 732