Dotace na vegetační úpravy 2012

Vytvořeno: neděle 1. leden 2012 6:09

 

Obci Dolní Rožínka byla schválena dotace z operačního programu Životní prostředí na projekt:

"Vegetační úpravy v centru obce, kolem historických objektů v extravilánu obce

a obnova vybraných alejí"

Předmětem podpory je regenerace zeleně v k.ú. Dolní Rožínka. V rámci realizace bude provedeno kácení dřevin, odstranění pařezů, ošetření stromů, výsadba dřevin a založení trávníku.

Předpokládané výdaje:   6 300 000 kč

Zahájení prací:  únor 2012

Ukončení prací: prosinec 2012

Zobrazeno: 1789