Kniha o historii obce

Vytvořeno: čtvrtek 11. říjen 2018 10:42

Obec Dolní Rožínka vydala studii Jaroslava Sadílka "Dolní Rožínka, Horní Rozsíčka: Historický vývoj stavebních památek a osídlení obcí" v knižní podobě.

U Dolní Rožínky se autor zaměřuje především na zámek a vývoj zámeckých parků, na rybníky na území Dolní Rožínky. Horní Rozsíčku autor sleduje v raném osídlení, kdy sestávala z několika dvorů, a zaměřuje se na doklady o středověké tvrzi v Horní Rozsíčce.

Text knihy je obohacen o obrazovou přílohu v podobě map, plánů a fotografií ze začátku 20. století.

Zobrazeno: 224