Přeskočit na obsah, Přeskočit na navigaci, Mapa stránek
ALT + 0 Úvodní stránka
ALT + 1 Kontakt na obecní úřad
ALT + 2 Úřední deska obce
ALT + 3 Dokumenty obce
ALT + 4 Informace o obci
ALT + 5 Prohlášení o přístupnosti

ZPRÁVY

ze dne 19. 05. 2022

(pro přečtení celé zprávy na ni klikněte)

ÚŘEDNÍ DESKA OBCE - nově ...
vyvěšeno: Obec Dolní Rožínka - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 + přílohy - Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Dolní Rožínka - Záměr obce č. 3/2022 a č. 4/2022 - Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Mikroregion Bystřicko - Rozpočet a hospodaření Mikroregionu Bystřicko v roce 2022

ÚŘEDNÍ DESKA OBCE VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a. ...
s. - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021 Krajský úřad Kraje Vysočina - Pozvánka na ZK 03/2022 Finanční úřad - Veřejná vyhláška

Knihovna bude ve čtvrtek 19. ...
května 2022 uzavřena.

Srdečně zveme všechny zájemce na DEN ...
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka státního podniku DIAMO 28. 5. 2022 od 9 od 15 hodin v areálu Chemické úpravny - prohlídky objektů, prezentace pracovišť, ukázka řezání na plazmě, prezentace činnosti ZBZS, ukázka techniky, hlídaný dětský koutek, lanová dráha, drobné občerstvení zajištěno

POHÁDKOVÝ LES PIKÁREC 2022 Hurá, kamarádi! ...
Jsme tu zase zpátky... pojďte s námi do pohádky! Les pro vás otevíráme: 11. ČERVNA 2022 od 12:30 do 15:30 Vstupné - dospělí 100 Kč

Životní jubileum v květnu 2022 ...
slaví Dědič Miloš, Bednaříková Marie, Cimbálníková Marie, Vejpustek Vladimír, Svoboda František Srdečně blahopřejeme, přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu do dalších let.

SŠ a ZŠ Tišnov oznamuje, ...
že má ještě volná místa ke studiu: mechanik opravář motorových vozidel, ošetřovatel/ka, elektromechanik pro zařízení a přístroje, opravář zemědělských strojů Více informací na www.skolatisnov.cz

Obec Dolní Rožínka vyhlašuje konkurzní ...
řízení na ředitele/ředitelku Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka s nástupem do funkce od 1. 9. 2022 Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče, kontaktní adresu, telefon/e-mail, datum a podpis uchazeče. K přihlášce je nutno doložit: - úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, - výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

- doklad o zdravotní způsobilosti ...
k výkonu funkce (ne starší 3 měsíců), - doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkčního zařazení (možno nahradit úředně ověřenými kopiemi dokladů o průběhu zaměstnání, např. pracovní smlouvy, potvrzení předchozích zaměstnavatelů apod.), - strukturovaný profesní životopis, - koncepci rozvoje a řízení školy v rozsahu 2 strany formátu A4. Přihláška s doklady musí být doručena do úterý 31. 5. 2022 do 12 hodin na adresu Obec Dolní Rožínka, 59251 Dolní Rožínka 3. Obálku označte slovy: Konkurz ZŠ DR - NEOTVÍRAT! Více informací o konkurzním řízení - na obecním úřadě nebo na tel. 724 181 903.

Tyto zprávy jsou automaticky generovány z Infokanálu Dolní Rožínka.