Přeskočit na obsah, Přeskočit na navigaci, Mapa stránek
ALT + 0 Úvodní stránka
ALT + 1 Kontakt na obecní úřad
ALT + 2 Úřední deska obce
ALT + 3 Dokumenty obce
ALT + 4 Informace o obci
ALT + 5 Prohlášení o přístupnosti

ZPRÁVY

ze dne 19. 02. 2020

(pro přečtení celé zprávy na ni klikněte)

ÚŘEDNÍ DESKA OBCE - nově ...
vyvěšeno: Krajská veterinární správa - Nařízení Státní veterinární správy Finanční úřad pro Kraj Vysočina - Dražební vyhláška - Morrigan - zařízení - Dražební vyhláška - Morrigan - nemovitost Obec Dolní Rožínka - Záměr obce č. 1/2020 a č. 2/2020

ZNÁMKY NA POPELNICE Na obecním úřadě ...
jsou k vyzvednutí známky na popelnice o objemu 110 l. Na velké 240 l popelnice se v důsledku chyby dodavatele známky teprve tisknou. Platnost starých známek je do konce února.

POŠTA DOLNÍ ROŽÍNKA oznamuje: Ve dnech ...
21. února, 6. března, 20. března a 3. dubna bude otevřena pouze v dopoledních hodinách od 8,30 do 11,30 hodin.

Poplatky za odpad, psa a kabelovou ...
televizi v roce 2020 je možné platit od 1. 2. do 31. 3. 2020 - Hotově v úřední dny na obecním úřadě: pondělí, středa 7:00 - 11:30, 12:00 - 16:00 hod. - Převodem na bankovní účet č. 2526751/0100. Jako variabilní symbol uveďte prosím své číslo popisné.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD: 400,- ...
Kč za osobu POPLATEK ZA PSA: v rodinném domě 40,- Kč (další pes 60,- Kč), v bytě 200,- Kč (další pes 500,- Kč)

Od poplatku za odpad jsou ...
osvobozeni poplatníci: a) každé třetí a další nezaopatřené dítě v domácnosti do 18 let (případně až do 26 let, pokud tyto děti studují); b) kteří dovrší v daném roce 80 let a starší; c) kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně a v obci se prokazatelně nezdržují; d) kteří se dlouhodobě (více jak 9 měsíců) pohybují mimo území České republiky; e) děti pobývající v ústavech péče a dětských domovech, osoby v domovech pro zdravotně postižené, domovech pro seniory (např. Mitrov), domovech se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení.

KABELOVÁ TELEVIZE - MINI NABÍDKA: 500,- ...
Kč KABELOVÁ TELEVIZE - STANDARD NABÍDKA: 1200,- Kč V případě nezaplacení poplatku za televizi do konce března bude přípojka odpojena. Nové zapojení je zpoplatněno.

Dům s pečovatelskou službou - TV ...
nabídka Od letošního roku si mohou nájemníci domu s pečovatelskou službou vybrat, jakou TV nabídku budou přijímat - zda Mini za 500,- Kč ročně nebo Standard za 1200,- Kč ročně. Nabídka Standard obsahuje navíc programy Animal Planet, CS Film, Discovery, Disney Channel, Eurosport CZ, Sport 1, TLC, Viasat History, Viasat Explorer a Nova Sport 1.

Výskyt ptačí chřipky Mimořádná opatření kvůli ...
výskytu ptačí chřipky se dnem 17. února 2020 v naší obci ruší.

Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek ...
k lovu na revíry MRS, z. s. pro rok 2020 1/ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY z toho zůstává (podíl) Členská: 1250,- Kč PS 1035,- Kč - MRS 215,- Kč Členská udržovací: 450,- Kč PS 235,- Kč - MRS 215,- Kč Mládež do 15 r.: 200,- Kč PS: 70,- Kč - MRS 130,- Kč Zápisné: dospělí a mládež 16 - 18 let 1000,- Kč Pokud člen neuhradí členský příspěvek do konce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné (neplatí mládež do 15 let).

2/ CENY POVOLENEK PRO "ČLENY" ...
(pro členy MRS a ČRS) Druh povolenky MP MP rep. P P rep. Roční 950,- 3550,- 1000,- 3700,- Poloviční 500,- x 500,- x Měsíční 650,- x 650,- x Týdenní 400,- x 400,- x Denní 150,- x 150,- x Mládež 300,- x 300,- x Pobočný spolek může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z finančních prostředků PS. Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16-18 let a studenty do 26 let dle ročníku narození.

3/ CENY POVOLENEK PRO "NEČLENY" ...
(pro nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky): Druh povolenky MP P Roční 5000,- 6000,- Měsíční 3000,- 4000,- Týdenní 1000,- 1500,- Denní 400,- 600,- Tyto ceny byly stanoveny na základě rozhodnutí Svazového výboru MRS, z.s. ze dne 20. 6. 2019 a 19. 9. 2019.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE MRS, z. s., ...
p. s. DOLNÍ ROŽÍNKA se koná v NEDĚLI 23. 2. 2020 v 9.00 hodin v KULTURNÍM DOMĚ. Termíny výdeje povolenek: sobota 29. 2. a sobota 7. 3. 2020 vždy od 10 do 12 hodin

Životní jubileum v únoru 2020 ...
slaví: Pavelová Irena, Bedáňová Jana, Vašková Marie, Novotná Milena, Vala Zdeněk Srdečně blahopřejeme, přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu do dalších let.

Celá Česká republika přechází na nový ...
standard pozemního vysílání DVB-T2. Mluví se o tom v rádiu i v televizi a týká se to i obecní kabelové televize. Do jara roku 2020 postupně celá země přejde na tento nový televizní standard. DVB-T2 programy již nyní naladíte, jsou ve vysílání. Kdo má novější televizor, již nyní je může bez potíží sledovat. V názvu mají označení T2, např. ČT1 HD T2, Šlágr TV T2 apod. POKUD JE NA SVÝCH TELEVIZORECH NEVIDÍTE ANI NENALADÍTE, JE TŘEBA, ABYSTE SI KOUPILI NOVOU TELEVIZI NEBO SET-TOP-BOX.

V DVB-T2 nyní naladíte: - 23. kanál ...
(490 MHz) – Přechodová síť 13 – programy Nova, Nova Cinema, Nova Action, Nova Gold, Nova 2, Prima Comedy, Joj Family, TV Rebel, TV Relax, Polar, regionální televize - 26. kanál (514 MHz) – Přechodová síť 11 – programy ČT1 HD, ČT2 HD, ČT24 HD, ČT Sport HD, ČT:D/Art HD, rozhlasové stanice - 28. kanál (530 MHz) – Přechodová síť 12 – programy Nova, Nova Cinema, Prima Love, Prima Zoom, Prima Max, Prima, Prima Cool, Prima Krimi, Óčko, Óčko Star, Šlágr 1, Šlágr 2, Barrandov+, Kino Barrandov, TV Barrandov, Barrandov Krimi, Barrandov News, Noe TV

UPOZORNĚNÍ V poslední době dochází k rušení ...
příjmu signálu DVB-T multiplexů 1, 2 a 3 z vysílače Jihlava - Javořice. Rušení se projevuje kostečkováním i úplnými výpadky TV signálu v jakoukoliv denní či noční dobu a nelze je opravit. Jako dočasnou náhradu za tyto rušené DVB-T multiplexy z Jihlavy je možné naladit programy přijímané z vysílače Brno - Kojál: - na 29. kanálu (538 MHz) programy multiplexu 1: ČT1 JM, ČT2, ČT24, ČT Sport, ČT:D/Art

- na 40. kanálu (626 MHz) ...
programy multiplexu 2: Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, Barrandov TV Vysílač Brno - Kojál ukončí vysílání těchto DVB-T multiplexů 30. 3. 2020. Až do úplného dokončení přechodu ČR na nový televizní standard DVB-T2 lze očekávat podobné rušení či výpadky příjmu signálu, které nemůžeme ovlivnit. Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Tyto zprávy jsou automaticky generovány z Infokanálu Dolní Rožínka.