ZPRÁVY

ze dne 13. 02. 2019

(pro přečtení celé zprávy na ni klikněte)

ÚŘEDNÍ DESKA OBCE - nově ...
vyvěšeno: Obec Dolní Rožínka - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. - Cena vody 2019 Lesy ČR - Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa Exekutorský úřad Brno - město - Dražební vyhláška

Nové známky na popelnice jsou ...
k vyzvednutí na OÚ. Staré známky jsou platné do 28. 2. 2019.

POPLATKY ZA ODPAD, PSA A KABELOVOU ...
TELEVIZI je možné platit od 4. 2. 2019: - hotově v úřední dny na OÚ - převodem na bankovní účet č. 2526751/0100, jako variabilní symbol uveďte prosím číslo popisné.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD: 400,- ...
Kč za osobu POPLATEK ZA PSA: v rodinném domě 40,- Kč (další pes 60,- Kč), v bytě 200,- Kč (další pes 500,- Kč) KABELOVÁ TELEVIZE: MINI NABÍDKA 500,- Kč STANDARD NABÍDKA 1200,- Kč

Od poplatku za odpad jsou ...
osvobozeni poplatníci: a) každé třetí a další nezaopatřené dítě v domácnosti do 18 let (případně až do 26 let, pokud tyto děti studují); b) kteří dovrší v daném roce 80 let a starší; c) kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně a v obci se prokazatelně nezdržují; d) kteří se dlouhodobě (více jak 9 měsíců) pohybují mimo území České republiky; e) děti pobývající v ústavech péče a dětských domovech, osoby v domovech pro zdravotně postižené, domovech pro seniory (např. Mitrov), domovech se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení.

MUDr. Kroupová, dětská lékařka ordinuje na zdravotním ...
středisku každou středu od 8 do 11 hodin. Telefon - Bystřice: 566 688 260, Telefon - Rožínka: 565 399 010

Moravský rybářský svaz z. s. POBOČNÝ ...
SPOLEK DOLNÍ ROŽÍNKA

POZVÁNKA Výroční členská schůze p. s. Dolní ...
Rožínka se koná v neděli 3. 3. 2019 v kulturním domě v 9 hodin.

VÝDEJ POVOLENEK: 9. 3. a 16. ...
3. 2019 od 10 do 12 hodin v domečku. ŠKOLENÍ NOVÝCH ČLENŮ: 16. 3. 2019 od 11 hodin v domečku. !!! Odevzdání řádně vyplněných záznamů o docházkách k vodě a přehledy o úlovcích včetně sumářů do 15 dnů po skončení platnosti povolenky - pro každou vydanou povolenku.

Životní jubileum v únoru 2019 ...
slaví: Bedáňová Jana Vlachová Františka Vašková Marie Novotná Milena Srdečně blahopřejeme, přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu do dalších let.

Našly se - 2 klíče ...
na kroužku, klíč se čtyřlístkem a jeden samostatný klíč. K vyzvednutí na OÚ.

Před zámkem byla nalezena peněženka. K ...
vyzvednutí na OÚ.

Tyto zprávy jsou automaticky generovány z Infokanálu Dolní Rožínka.