ZPRÁVY

ze dne 21. 02. 2018

(pro přečtení celé zprávy na ni klikněte)

ÚŘEDNÍ DESKA OBCE - nově ...
vyvěšeno: Obec Dolní Rožínka - Záměr obce č. 1/2018 na bezúplatný převod nemovitostí - Záměr obce č. 2/2018 na pronájem nemovitosti - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Krajský úřad Kraje Vysočina - Oznámení záměru - Navýšení kapacity zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků Dolní Rožínka Mikroregion Bystřicko - Návrh rozpočtu na 2018

Zasedání Zastupitelstva obce Dolní Rožínka ...
se uskuteční ve čtvrtek 22. 2. 2018 v 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti obecního úřadu. Program zasedání je vyvěšen na úřední desce.

Knihovna ve čtvrtek 22. 2. 2018 ...
pro nemoc uzavřena.

Na sídlišti u č. p. 77 ...
se našly klíče. Jsou k vyzvednutí na OÚ.

MUDr. Derner a MUDr. Dernerová ...
nebudou 22. 2. - 2. 3. 2018 ordinovat z důvodu dovolené. Zástup v Bystřici n. P.: MUDr. Pecinová a MUDr. Kroupová.

Nová provozní doba v lékárně Dolní ...
Rožínka Pondělí: 7:45 - 15:45 hod. Úterý: 13:00 - 15:45 hod. Středa: 7:30 - 14:30 hod. Čtvrtek: 7:30 - 11:00 hod. Pátek: 7:30 - 12:00 hod.

Poplatky za odpad, psa a kabelovou ...
televizi v roce 2018 je možné platit od 5. 2. do 30. 3. 2018. Hotově v úřední dny na OÚ. Převodem na bankovní účet č. 2526751/0100. Jako variabilní symbol uveďte prosím číslo popisné.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD: 400,- ...
Kč za osobu POPLATEK ZA PSA: v rodinném domě 40,- Kč (další pes 60,- Kč), v bytě 200,- Kč (další pes 500,- Kč)

Od poplatku za odpad jsou ...
osvobozeni poplatníci: a) každé třetí a další nezaopatřené dítě v domácnosti do 18 let (případně až do 26 let, pokud tyto děti studují); b) kteří dovrší v daném roce 80 let a starší; c) kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně a v obci se prokazatelně nezdržují; d) kteří se dlouhodobě (více jak 9 měsíců) pohybují mimo území České republiky; e) děti pobývající v ústavech péče a dětských domovech, osoby v domovech pro zdravotně postižené, domovech pro seniory (např. Mitrov), domovech se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení.

KABELOVÁ TELEVIZE - MINI NABÍDKA: 500,- ...
Kč KABELOVÁ TELEVIZE - STANDARD NABÍDKA: 1200,- Kč V případě nezaplacení poplatku za televizi do konce března bude přípojka odpojena. Nové zapojení je zpoplatněno.

UPOZORNĚNÍ Na obci jsou k vyzvednutí ...
známky na popelnice pro rok 2018. TS města a.s., Bystřice nad Pernštejnem vyváží popelnice se starými známkami až do konce února.

Výroční členská schůze MRS, z.s. p.s ...
Dolní Rožínka se koná 25. 2. 2018 v 9:30 hod. v kulturním domě v Dolní Rožínce


Životní jubileum v únoru 2018 ...
oslaví Bivalcová Eliška Kovaříková Anna Bedáňová Jana Vašková Marie Novotná Milena Bednářová Jana Srdečně blahopřejeme, přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu do dalších let.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA - smrk 800,- ...
Kč/prm - listnáče 1000,- Kč/prm Tel.: 725 823 008, 702 087 348

RUBELIT, s.r.o., Rožná přijme pracovníka ...
do živočišné výroby – dojiče/dojičku na trvalý pracovní poměr (od dubna 2018) i brigádně (ihned). Hrubá mzda 18 000 - 20 000 Kč (dle splněného úkolu), zaměstnanecké benefity (stravenky, penzijní/životní pojištění). Informace na tel. 602 600 396.

Tyto zprávy jsou automaticky generovány z Infokanálu Dolní Rožínka.