Přeskočit na obsah, Přeskočit na navigaci, Mapa stránek
ALT + 0 Úvodní stránka
ALT + 1 Kontakt na obecní úřad
ALT + 2 Úřední deska obce
ALT + 3 Dokumenty obce
ALT + 4 Informace o obci
ALT + 5 Prohlášení o přístupnosti

ZPRÁVY

ze dne 01. 03. 2024

(pro přečtení celé zprávy na ni klikněte)

POPLATKY ZA ODPAD, PSA A TV ...
je možné platit od 5. 2. 2024 do 31. 3. 2024: 1) převodem na účet č. 2526751/0100 (jako variabilní symbol můžete uvést číslo popisné) 2) v hotovosti na obecním úřadě v úředních dnech - PONDĚLÍ a STŘEDA 7:00 - 11:30, 12:00 - 16:00 hod. POPLATEK ZA ODPAD: 500 Kč za osobu, 500 Kč za byt/dům, kde není nikdo hlášený k pobytu POPLATEK ZA PSA: v rodinném domě 40 Kč (další pes 60 Kč), v bytě 200 Kč (další pes 500 Kč)

Od poplatku za odpad jsou ...
osvobozeni poplatníci: a) každé třetí a další nezaopatřené dítě v domácnosti do 18 let (případně až do 26 let, pokud tyto děti studují); b) kteří dovrší v daném roce 80 let a starší; c) kteří mají místo přihlášení na ohlašovně a v obci se nezdržují; d) kteří se v obci více jak 12 měsíců nezdržují; e) děti pobývající v ústavech péče a dětských domovech, osoby umístěné v domovech pro zdravotně postižené, domovech pro seniory (např. Mitrov), domovech se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení. KABELOVÁ TELEVIZE - MINI NABÍDKA: 500,- Kč KABELOVÁ TELEVIZE - STANDARD NABÍDKA: 1200,- Kč V případě nezaplacení poplatku za televizi do konce března bude přípojka odpojena. Nové zapojení je zpoplatněno.

Finanční úřad pro Kraj Vysočina ...
rozšiřuje služby úřadu k problematice daně z příjmů. Úřední hodiny v Bystřici nad Pernštejnem: 6. 3. 2024, 13. 3. 2024, 20. 3. 2024, 27. 3. 2024 a 2. 4. 2024, vždy 8:00 - 17:00 hod.

Obec Dolní Rožínka zve všechny ženy ...
(věk 50+) z Dolní Rožínky a Horní Rozsíčky na setkání u dobré kávy a zákusku v sobotu 9. 3. 2024 ve 13:30 hod. v kulturním domě v Dolní Rožínce.

Od 25. 3. 2024 do 31. ...
1. 2025 bude probíhat v katastru obce Dolní Rožínka revize katastru nemovitostí. Zaměstnanci katastrálního úřadu budou revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu. V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru a stavem v terénu budou vlastníci nemovitostí zváni k jeho projednání se zástupcem katastrálního úřadu. Upozorňujeme vlastníky nemovitostí na jejich povinnost poskytnout potřebnou součinnost. Více informací na úřední desce obce.

Na úřední desce obce jsou ...
zveřejněné informace ohledně podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob za veřejně prospěšné poplatníky - spolky zahrádkářů, rybářů, včelařů, hasičů myslivců, spolky volnočasových, uměleckých kulturních a zájmových aktivit, honební společenstva, sportovní organizace, společenství vlastníků bytových jednotek, SRPŠ a pod.

Termíny vydávání povolenek: 9. 3. 2024 ...
10:00 - 12:00 hod. 27. 7. 2024 10:00 - 12:00 hod., školení pro vydání prvního rybářského lístku

Životní jubileum v březnu 2024 ...
slaví: MUDr. Prášková Věra, Mrňousová Drahomíra, Starýchfojtů Marie Srdečně blahopřejeme, přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu do dalších let.

R E K L A M ...
A I N Z E R C E

POZOR ZMĚNA!!! Pojízdná prodejna českého masa ...
a uzenin Bobrová bude dále přijíždět každou středu, mění se čas příjezdu na 8:45 - 9:00 hod.

Tyto zprávy jsou automaticky generovány z Infokanálu Dolní Rožínka.