ZPRÁVY

ze dne 16. 01. 2019

(pro přečtení celé zprávy na ni klikněte)

ÚŘEDNÍ DESKA OBCE - nově ...
vyvěšeno: Obec Dolní Rožínka - Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Dolní Rožínka a městem Bystřice nad Pernštejnem na úseku projednávání přestupků. - Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Dolní Rožínka a obcí Milasín na úseku evidence obyvatel. - Záměr č. 1/2019 na pronájem nemovitosti. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. - Cena vody 2019

Společnost E.ON bude v úterý ...
15. 1. 2019 a ve středu 16. 1. 2019 provádět odečty stavu elektrické energie. Kdo nebude doma, nechte prosím lístek s napsaným stavem na přístupném místě.

TS města a. s. Bystřice ...
n. P. oznamují, že pravidelné úterní svozy odpadu budou nově probíhat už od brzkých ranních hodin (cca v 4.30 hodin). Je třeba nachystat popelnice předcházející den večer.

MUDr. Kroupová bude od února ...
ordinovat v Dolní Rožínce místo MUDr. Dernera. Již od 1. 1. 2019 je možné se k ní přehlásit v ordinaci v Bystřici nad Pernštejnem. Telefon - Bystřice: 566 688 260

MUDr. Trávníček nebude 10. 1. - ...
19. 1. 2019 ordinovat. Zástup: MUDr. Ptáček, poliklinika Bystřice n. P.

V letošní Tříkrálové sbírce bylo ...
vybráno 17 262,- Kč. Všem dárcům děkujeme!

Životní jubileum v lednu 2019 ...
slaví Juránková Marie Šťastná Pavla Škultéty Štefan Holemá Marie Srdečně blahopřejeme, přejeme pevné zdraví, spokojenost a pohodu do dalších let.

OBECNÍ KABELOVÁ TELEVIZE V souvislosti s přechodem ...
na DVB-T2 bude v lednu 2019 ukončen provoz analogových programů.

Tyto zprávy jsou automaticky generovány z Infokanálu Dolní Rožínka.